Een nieuwe geschiedenis van Arnhem

Canon in boekvorm, 2008 (2e druk 2009)
De canon is ook digitaal gepubliceerd op mijngelderland.nl

In 2008 verscheen in boekvorm en op deze website ‘De canon van Arnhem’. Dit verhaal over het verleden van Arnhem was gebaseerd op de canon van Nederland van de commissie-Van Oostrom (2006).
In 2020 publiceerde de commisie-Kennedy een aangepaste versie van de 50 vensters van de eerste canon.

In deze ‘nieuwe geschiedenis van Arnhem’ worden beide versies samengebracht. Bestaande geschiedenisvensters op het verleden van de stad werden, soms licht – soms sterk, herschreven en nieuwe vensters werden toegevoegd.

Dit alles onder de gedachte:
“het verleden is voorbij, maar de geschiedenis verandert voortdurend” / “iedere generatie schrijft haar eigen geschiedenis”.

Jan de Vries
Arnhem, 2022.

Naar de inhoudsopgave.