Canon van Arnhem

Een nieuwe geschiedenis in veertig vensters.
Deze canonversie (2022) is gebaseerd op de landelijke canons van 2006 (commissie Van Oostrom) en 2020 (cie Kennedy). De nationale canon van de cie Van Oostrom leidde tot de Arnhemse canon van 2008 (‘cie’ De Vries en Roelofs) gebaseerd. Door de ‘herijking’ van de commissie Kennedy en nieuwe onderzoeksresultaten t.a.v. de Arnhemse geschiedenis leverde dit de aangepaste Arnhemse vensters op.

Inhoudsopgave

Inleiding

Historische periodes

Prehistorie en Romeinse tijd

Tien Tijdvakken

Tijd van jagers en boeren

Tijd van Grieken en Romeinen

Tijd van monniken en ridders

Tijd van steden en staten

Tijd van ontdekkers en hervormers

Tijd van regenten en vorsten

Tijd van pruiken en revoluties

Tijd van burgers en stoommachines

Tijd van wereldoorlogen

Nieuwste tijd, vanaf 1945

Tijd van televisie en computer

Inleiding

Prehistorie en Romeinse tijd

Middeleeuwen, 500-1500

Vroegmoderne tijd, 1500-1800

Moderne tijd, 1800-1945

24 Emancipatiebewegingen vanaf 1870
25 Aankoop Sonsbeek, 1899
26 Mussenbuurt, vanaf 1901
27 Enka vanaf 1911
28 Crisisjaren, 1929-1940
29 Vaste Rijnbrug, 1935
30 De Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
31 Slag om Arnhem, 1944
32 Chris Matser, wederopbouw 1945-1964
33 Marga Klompé en Open Het Dorp vanaf 1960
34 Dienstverlenende bedrijven vanaf 1945
35 Buiten de perken, na 1960
36 Gele Rijder wordt Luchtmobiel, 20e en 21e eeuw
37 Multicultureel Spijkerkwartier vanaf 1955
38 Burgers’ en Gelredome, 20e en 21e eeuw
39 Noord en Zuid vanaf 1935
40 Tien Tienen