Canon van Arnhem

Inhoudsopgave

Inleiding

Historische periodes

Prehistorie en Romeinse tijd

Tien Tijdvakken

Tijd van jagers en boeren

Tijd van Grieken en Romeinen

Tijd van monniken en ridders

Tijd van steden en staten

Tijd van ontdekkers en hervormers

Tijd van regenten en vorsten

Tijd van pruiken en revoluties

Tijd van burgers en stoommachines

Tijd van wereldoorlogen

Nieuwste tijd, vanaf 1945

Tijd van televisie en computer

Inleiding

Prehistorie en Romeinse tijd

Middeleeuwen, 500-1500

Vroegmoderne tijd, 1500-1800

Moderne tijd, 1800-1945