Startpagina
Geschiedenis tot 1900
Geschiedenis 1900 - heden
Vesting Arnhem
Monumenten binnenstad
Monumenten buitenstad
Kerk, Klooster, Graf
Scholen
Straten en Pleinen
Sonsbeek en Zijpendaal
Architecten
Verdwenen monumenten
    Anderlecht/Gouverneurswoning
    Gouvernementsgebouw 1804-1917
    Gouvernementsgebouw 1924-1944
    Paleis van Justitie 1838-1944
    Groote Societeit 1878-1968
    Willemskazerne 1836-1944
    Telegraaf en Telefoonkantoor 1923-1945
    Meinerswijk
    Rosande
    Hulkestein 1533-1944
    Eusebiuskerk Nieuwe Plein
    Janskerk Jansplein
    Rijnpoort
    Janspoort
    Velperpoort
Ambacht en Industrie
Verkeer en Vervoer
Kaarten en Plattegronden
Gezichten op Arnhem
Arnhemmers
Bronnen
Thema's
Wandelen en Fietsen
Sitemap
Contact

Kasteel Rosande


Kasteel Rosande in de 18e eeuw Een 'fantasie'tekening uit 1904.Naar boven

Met de resten van Kasteel Rosande maken we een klein uitstapje buiten het Arnhemse grondgebied. Het terrein in de uiterwaarden van de Rijn (Rosandepolder) waar eens het Kasteel Rosande stond, behoort tot de gemeente Renkum. In vroeger tijden was Rosande een ‘hooge heerlijkheid’ en kon bogen op een zekere onafhankelijkheid.
Het huis komt voor het eerst in 1313 in de bronnen voor als huis van Gosewijn van Rijsande.
Het kasteel wordt in de loop der eeuwen verschillende malen verwoest en herbouwd. In de Franse tijd (1795-1813) is de verwoesting dusdanig dat de resten worden gesloopt.


Literatuur
Genugten, C. van der & Jas, J. (2003). Mooi Gelderland. Handboek Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen.
Arnhem: Gelders Landschap en Geldersche Kasteelen. pp. 110-115.

Kooger, H. (1987). Rondom den Brink. Zwerven door West-Arnhem.
Arnhem: KEMA. pp. 89-90.

Markus, A. (1907). Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw met geschiedkundige aanteekeningen.
Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1975; ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1907. pp. 472-474.

Afbeeldingen uit bovenstaande literatuur, Bibliotheek Arnhem, Gelders Archief en Historisch Museum Arnhem.
Foto’s 2007: Stijn de Vries.


 

RosandeNaar boven


Rosande Naar boven

Op deze kaart uit 1664 ligt Arnhem rechtsboven. Tussen Arnhem en Oosterbeek liggen de huizen Hulkes en Klingrbeek. Hulkestein is met een groter symbool aangeven (huis met torentje) dan de andere huizen. Aan de Slijpbeek, die vanaf Mariendael naar de Rijn stroomt, zijn drie watermolens te zien. Mariendael zelf is ook weer groot afgebeeld, hoewel het kloostercomplex al tachtig jaar voor de uitgave van deze kaart was gesloopt.
Als een eilandje in de uiterwaarden ligt Rosande.Naar boven


Rosande, informatiebord Naar boven

Printerversie