Bakkerstraat

Inhoud

De Bakkerstraat is één van de oudste straten van Arnhem. Het patroon van de straat, van de Vijzelstraat tot het Kerkplein, is tussen de Middeleeuwen en deze tijd vrijwel onveranderd gebleven. Wel heeft het uiterlijk en karakter van de straat vele gedaantewisselingen ondergaan.
Het hoogtepunt van de Bakkerstraat lag in de 18e- en de eerste helft van de 19e- eeuw. Arnhem was in die tijd een regentenstad. Door de aanwezigheid van het Provinciaal Bestuur, de verschillende rechtbanken en rekenkamers vestigden zich veel notabele en adellijke burgers in de stad. De Bakkerstraat is daar het toonbeeld van. De patriciërs verbouwden de oude kleine middeleeuwse woningen tot luxe herenhuizen met barok- en rococo-voorgevels.
Na de sloop van de stadswallen en andere verdedigingswerken lieten de rijke burgers hun woningen niet meer in de binnenstad maar op de buitensingels of nog verder richting de groene Veluwe bouwen. De Bakkerstraat werd vanaf 1850 meer en meer een straat voor banken en winkels.
De grootste klap kreeg de straat in september 1944 bij de gevechten rondom ‘De Slag om Arnhem’. Het gehele zuidelijke deel van de straat (van de Pastoorstraat tot de hoek Turfstraat/Rodenburg) werd verwoest. Na de oorlog werd besloten om het gedeelte tussen de Broerenstraat en de turfstraat niet meer te bebouwen, maar leeg te laten. Dat deel van de Bakkerstraat werd dus een stuk van het nieuwe Kerkplein.
Andere redenen voor de geringe aanwezigheid van knusse en nostalgische middeleeuwse huizen in de Bakkerstraat (en trouwens in heel Arnhem) is het monumentenbeleid van de gemeente in de tweede helft van de 20ste eeuw geweest en de steeds veranderde eisen die winkeliers en klanten stellen aan etalages en gevels.
Al het fraais wat de Bakkerstraat te bieden heeft, begint eigenlijk op twee meter hoogte (nog wel te zien) en achter de voorpanden, in de vorm van achterhuizen, achtergevels en stadstuinen/achterplaatsen (nauwelijks nog te zien vanuit de Bakkerstraat). Een uitzondering is natuurlijk het terras van koffiehuis Het Hemelrijk. Vanaf enkele panden aan de westzijde zijn nog wel de overblijfselen van de oude stadstuinen te bezichtigen (Dille & Kamille, Restaurant La Rusticana, Antiek Peter van Os). Een andere mogelijkheid is om via de oostzijde de Kerkstraat in te lopen en vanaf daar een blik te werpen op de achterzijde van de Bakkerstraat (Notarishuis).

Antoon Markus uit 1907:
De Bakkerstraat was de deftigste straat uit de stad, waarin men de schoonste particuliere gebouwen aantrof, die eens tot woning van onze oude, patricische families hadden gediend. Bij de ontmanteling der vesting en de uitbreiding der stad trokken welvele bewoners naar den Buiten- of binnensingel, maar de gebouwen bleven hun deftige karakter behouden. Een vijftig jaar geleden trof men in de Bakkerstraat bijna geen winkelhuizen aan. Het zou me verwonderen, als er een dozijn te tellen waren tusschen de Broerenstraat en de Vijzelstraat. Nu zijn de meeste gebouwen met moderne winkelpuien opgeknapt, die meestal bij den deftigen bovenbouw een armelijk figuur slaan.


Bakkerstraat, 1880

Klik hier om naar de galerie te gaan.

Bakkerstraat nuBakkerstraat voor WO II

 

(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken