Stadsarchitecten

Inleiding

De stad en, vanaf de gemeentewet van 1851, de gemeente Arnhem kende al vanaf de middeleeuwen een stadstimmerman, een stadsbouwmeester, een stadsarchitect. Bij de uitbreiding van het gemeentelijk ambtenarenapparaat in de 19de eeuw, en in het bijzonder de oprichting van de Dienst Gemeentewerken in 1887, had Arnhem soms meerdere architecten in dienst. In de laatste helft van de 20ste eeuw werd van een hoofdarchitect in vaste gemeentedienst geen gebruik meer gemaakt.
In het overzicht hieronder zijn de personen na 1886 de directeuren van de Dienst Gemeentewerken. Veelal waren zij al eerder in dienst bij Gemeentewerken als (hoofd)ambtenaar of als adjunct-directeur.


Chronologisch Overzicht

1733-1755 L. Viervant (Leendert de Oudere)

1755-1781 H. Viervant (Hendrik, zoon van Leendert de Oudere)

1781-1819 R.R. Viervant (Roelof Roelofs, neef van H. Viervant)

1820-1840 A. Aytink van Falkenstein (Anthony)

1841-1862 H.J. Heuvelink (Hendrik Jan)

1862-1866 F.W. van Gendt [J. Gzn.] (Frederik Willem)

1866-1886 A. van Cuylenburgh jr.

1886-1891 I.A. Lindo (Isaac Anne)

1891-1901 J.W.C. Tellegen (Jan Willem Cornelis)

1901-1920 W.F.C. Schaap (Willem Frederik Carel)

1920-1934 M.A. Brinkman Visser

1934-1953 J.P. van Muilwijk (Johannes Pieter)
1953-1967 F.F. Venstra

1967-1983 J.D. Spaargaren

Enkele architecten in dienst van de Arnhemse Gemeentewerken:
1901-1914 G. Versteeg
1914-1920 G. Feenstra (daarna zelfstandig architect tot 1960)
1920-1957 J. van Biesen


Literatuur

Dunk, Th. H. von der (1997). Viervant in Gelderland. De opkomst van een Arnhems geslacht van bouwmeesters in de achttiende eeuw. Een tweede overzicht van een architectonisch familie-oeuvre.In: Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXXVIII, 1997, pp. 102-139.

Fockema, D., Hogerlinden J.G.A. & Wal, G. van der (1913). Gedenkboek van Arnhem 1813-1913. Rotterdam: N.V. W.N.J. van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij.

Lavooij, W. (1990). Twee eeuwen bouwen aan Arnhem. De stedebouwkundige ontwikkeling van de stad. Zutphen: De Walburg Pers.

Lavooij, W. (1990). Gebouwd in Arnhem. Jongere bouwkunst vanaf 1840. Zutphen: De Walburg Pers.

Riele, A.W. te (1987). Geschiedenis van de dienst. In: 100 jaar werk in uitvoering 1887-1987. Gedenkboek Gemeentewerken - Arnhem. Arnhem: Dienst van Gemeentewerken Arnhem, 1987, pp. 11-44.

Vredenberg, J. (2002). De synagoge aan de Pastoorstraat. In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 22, nr. 2, juni 2002, pp. 59-71.

Vredenberg, J. (1999). Johannes van Biesen. Architect van de Gemeente Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken