Bierbrouwerij De Kroon


Bierbrouwerij ‘De Kroon’, 1860-1922

Naamlooze Vennootschap Stoombierbrouwerij "De Kroon". Gezicht op de (zuidzijde) van de brouwerij.
Tot 1922 heeft langs de Amsterdamseweg de Stoombierbrouweij "De Kroon" gestaan. Het terrein lag 'zuidelings van de zandweg naar Amsterdam' bij de Rozenstraat. Het gebrouwen 'Arnhemsch Beijersch' schijnt goed gesmaakt te hebben. Meer dan dat zelf, want in een reclame-offerte heette het 'Ons pilsner kan zoowel voor kinderen als voor volwassenen worden beschouwd als uitnemend geschikt voor dagelijksche tafeldrank'. De Kroon kon zijn bierwagens bakjes met 25 flessen voor de somma van één gulden vijftig cents laten bezorgen. De bloei die de De Kroon heeft gekend en waarvan bij de viering van het gouden jubileum in 1906 terecht ophef werd gemaakt, heeft zich niet kunnen doorzetten. Het bedrijf werd in 1922 geliquideerd.

Literatuur
Vredenberg, J. (2002). Handel, nijverheid en industrie. Bedrijfsgebouwen in Arnhem.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs. pp. 46

Vredenberg, J. (2005). Heijenoord en Lombok. Van landgoed tot stadsuitbreiding in Arnhem.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs. pp. 31-34.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken