Startpagina
Geschiedenis tot 1900
Geschiedenis 1900 - heden
Vesting Arnhem
Monumenten binnenstad
    Burgerweeshuis / HMA
    Duivelshuis
    Gruyterpassage
    Haphoek Roggestraat
    Huis der Provincie
    Kerkstraat 23
    Korenbeurs
    Luxortheater
    McDonalds Rijnstraat
    Musis Sacrum
    Petersgasthuis
    Postkantoor Jansplein
    Jansplein 59 Florian
    Presickhaeffs Huys
    Rembrandt Theater
    Sabelspoort
    Schouwburg
    Stadhuis
    Vijzelstraat 12
    Waag
    Weverstraat 39
    Weverstraat 40
Monumenten buitenstad
Kerk, Klooster, Graf
Scholen
Straten en Pleinen
Sonsbeek en Zijpendaal
Architecten
Verdwenen monumenten
Ambacht en Industrie
Verkeer en Vervoer
Kaarten en Plattegronden
Gezichten op Arnhem
Arnhemmers
Bronnen
Thema's
Wandelen en Fietsen
Sitemap
Contact

Korenbeurs / Focus Filmtheater


Korenbeurs, 2007 Focus filmtheater (sinds 2006)Naar boven

Inhoud

Overzicht
Geschiedenis
Beschrijving
Literatuur


 

Korenbeurs Filmhuis, 1973-2006Naar boven

Overzicht

Naam: Korenbeurs / Focus Filmtheater Arnhem
Adres: Korenmarkt 42, Arnhem
Bouwjaar: 1899
Stijl: Eclecticisme (baksteenarchitectuur met o.a. neogotiek en neorenaissance)
Architect: J.W. Boerbooms (vermoedelijk)
Gebruik bij oplevering: Graanbeurs
Gebruik sinds 1973: Focus Filmtheater (1973-2006: Filmhuis Arnhem)


 

Korenbeurs Ornament voorgevelNaar boven

Geschiedenis

Al in de 13de eeuw wordt Arnhem genoemd als een handelsplaats voor graan.
In 1845 besloot de Arnhemse Gemeenteraad om de graankooplieden beschutting te bieden bij hun handel. Op de Korenmarkt werd het jaar daarop een open galerij gebouwd: een koepeldak, welke rustte op 80 ijzeren palen. De kosten hiervoor bedroegen fl 7.600,00.
In 1899 lieten B & W voor fl 22.000,00 de Korenbeurs bouwen. De galerij werd afgebroken en in het nieuwe gebouw vond vanaf 1900 de graanhandel plaats tot het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914).
In 1916 werd het pand in gebruik gegeven aan de kunstvereniging “Artibus Sacrum’, De vereniging hield o.a. tentoonstellingen in de voormalige Korenbeurs. De latere directeur van het Gemeentemuseum, Johan Mekkink, hield er ook zijn atelier. Toen het gebouw de functie van beurs verloor, werd in de beurszaal een verdieping ingebouwd.
Sinds 1973 is in het gebouw het Filmhuis Arnhem gevestigd, maar sinds de vestiging wordt geregeld een discussie gevoerd over de bestemming van het pand. Daarbij werd ook medebewoner, het Kunstcentrum De Gele Rijder, betrokken.

In november 2005 werd met de bouw van een derde zaal ( 72 zitplaatsen) op de begane grond achterin het gebouw begonnen. Het Filmhuis Arnhem beschikte al over een zaal met 118 plaatsen en een kleine zaal waar 54 bezoekers terechtkunnen. Met de uitbreiding en renovatie – het Filmhuis wordt ook gerestyled en de entree op het uitgaansplein wordt publiekvriendelijker ingericht – is 250.000 euro gemoeid.
Het Arnhemse Filmhuis wil zich in de toekomst ook anders gaan presenteren. “In de toekomst willen we ons meer profileren als filmtheater. Daarom gaan we de naam ook veranderen.” Die nieuwe naam zal begin januari 2006 worden onthuld als het vernieuwde Filmhuis officieel in gebruik wordt genomen.
De nieuwe derde zaal is op vrijdag 23 december 2005 in gebruik genomen.
Op vrijdag 17 februari 2006 werd de nieuwe naam ‘Focus Filmtheater Arnhem’ met een openingsfeest gevierd. In dezelfde tijd maakte directeur Henk Bitter bekend dat het filmtheater voor de zoveelste maal haar ondergang tegemoet ging, nu door het schrappen van de gesubsidieerde ID-banen.


 

Korenbeurs 1895Naar boven

Beschrijving

Neogotiek en neorenaissance gaan in de Korenbeurs samen en deze, daardoor gecreëerde eclectische architectuur, moet de sfeer van de middeleeuwen (gotiek en renaissance) en Hanze oproepen.
De rondboogvensters (vooral op de zijgevels) zijn door stenen traceringen in drie stukken verdeeld en herinneren aan de gotiek. Dit geldt ook voor de hoge, naar de hemel wijzende topgevel. De horizontale natuurstenen speklagen verwijzen naar de renaissance.
In het ronde venster in de voorgevel was vroeger een klok aangebracht, Het tegeltableau daaronder met het wapen van Arnhem is gelukkig bewaard gebleven. De natuurstenen omlijsting van de toegangsdeur met daarin Korenbeurs aangebracht, is helaas verdwenen.
In het gebouw zijn de oorspronkelijke Jugendstildecoraties nog te zien..


 

Wapen van ArnhemNaar boven

Literatuur

Bosch, A. (1981). Korenmarkt.
Arnhem: Antoine Bosch. pp. 7, 8-9, 26, 32-33, 56-57, 80-81.

Caderius van Veen, D. & Ploeg, H. van der (z.jr./2000). Verliefd op Arnhem.
Arnhem: Arnhemse Courant/Gelders Dagblad. Gebonden editie van delen 1 t/m 4. p.
26.

De Gelderlander; o.a. 9-2-2006.

Martens van Sevenhoven (1933), A.H. De beteekenis van het jaar 1233 voor Arnhem. In: Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek.
Arnhem: Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers. pp. 21-28; pp. 23.

Stenfert Kroese, H.E. & Neijenesch, D. W. (1919). Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
Arnhem: Thieme. p. 138.

Vredenberg, J. (2002). Handel, nijverheid en industrie. Bedrijfsgebouwen in Arnhem.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs. pp. 23-24.


 

Korenbeurs ca 1911Naar boven

Printerversie