Startpagina
Geschiedenis tot 1900
Geschiedenis 1900 - heden
Vesting Arnhem
Monumenten binnenstad
Monumenten buitenstad
Kerk, Klooster, Graf
    Kerken Overzicht
    Kloosters Overzicht
       Klooster Mariendaal
       Klooster Casa de Pauw
    Begraafplaatsen Overzicht
Scholen
Straten en Pleinen
Sonsbeek en Zijpendaal
Architecten
Verdwenen monumenten
Ambacht en Industrie
Verkeer en Vervoer
Kaarten en Plattegronden
Gezichten op Arnhem
Arnhemmers
Bronnen
Thema's
Wandelen en Fietsen
Sitemap
Contact

Kloosters Overzicht

Arnhem heeft in de geschiedenis veel kloosters binnen haar gemeentegrenzen gekend. Daarvan is er nu nog één over het Karmelitessenklooster op de Bakenbergseweg op de grens met het landgoed Warnsborn. Alle andere kloosters zijn verdwenen als gevolg van de gevolgen van de reformatie in Arnhem in 1579 en de daaropvolgende jaren. Van de aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw gestichte kloostercongregraties wonen nog verschillende monniken/paters en nonnen/zusters in Arnhem, maar niet meer in eigen kloostergenbouwen.

In chronologische volgorde van de stichting respectievelijk de bouw van elk klooster volgt hieronder een overzicht. In de toekomst hoop ik aan elk klooster en elke congregratie een aparte webpagina te wijden.
Voor de volgende kloosters is dat al gebeurd:

Naar boven

Klooster Mariendaal

 

Klooster Casa de Pauw

 Naar boven

Kloosters Overzicht

Naam: Karthuizerklooster Monnikhuizen
Ligging/Adres: Bosweg (ter hoogte van de Buitenschool) , Arnhem
Kloosterorde: Karthuizers / Orde van Chartreuse (stichter Bruno van Keulen, 1080-1101)
Stichting in Arnhem: 1342 door graaf Reinoud II
Einde van het klooster: in 1572 verlaten door de kloosterlingen daarna vervallen tot ruïne

Naam: Mariëndaal / Mariënborn
Ligging/Adres: Landgoed Mariëndaal, Arnhem
Kloosterorde: Augustijnen, Moderne Devotie van Geert Grote (Congregatie van Windesheim)
Stichting in Arnhem: 1392
Einde van het klooster: 1586-1587; sloop van het kloostergebouw

Naam: Bethaniënklooster
Ligging/Adres: 1404/1405 aan de Beekstraat van 1428 tot ca 1600 op Presikaaf (omgeving huidige Ruitenberglaan bij de kinderboerderij)
Kloosterorde: Zusters des Gemeenen levens / Moderne Devotie van Geert Grote / Imitatio Christi van Thomas à Kempis
Stichting in Arnhem: 1404/1405
Einde van het klooster: ca 1600; gebouw werd verwoest als gevolg van de Hervormingsstrijd

Naam: Agnietenklooster / Agnietenconvent 
Ligging/Adres: Beekstraat, Arnhem
Kloosterorde: Augustinessen
Gewijd aan: Sint Agnes
Stichting in Arnhem: 1428 opvolging van de Zusters des Gemeenen Levens, die naar het Bethaniënklooster vertrokken
Einde van het klooster: 1636; gebouw gaat over in handen van het St. Catharina Gasthuis

Naam: Franciscanen / Minderbroeders / Observanten
Ligging/Adres: hoek Broerenstraat/Oeverstraat/Kleine Oord, Arnhem
Kloosterorde: Franciscanen (bedelorde der minderbroeders)
Gewijd aan: Sint Franciscus
Stichting in Arnhem: 1488; daarvoor al een ‘termijnhuis’ in Arnhem
Einde van het klooster: 1577; de kloosterlingen verlaten de stad

Naam: Paters van het Heilig Hart
Ligging/Adres: Oude Velperweg 34-36-38, 6424 HE Arnhem
Kloosterorde: Paters van het Heilig Hart (MSC = Missonares Sancti Cordis)
Stichting in Arnhem: ca 1910
Einde van het klooster: 1975
Gebruikershistorie:
1910-1975: Klooster van Paters van het Heilig Hart (MSC) 
1975-1985: Casa de Pauw, pension voor Italiaanse gastarbeiders
sinds 1985- : Krakers, later "Vereniging tot behoud van Casa de Pauw",
later Woon- en werkcollectief Casa de Pauw

Naam: Karmelitessenklooster “Nazareth”
Ligging/Adres: Bakenbergseweg 302 op de grens met landgoed Warnsborn , Arnhem
Kloosterorde: Ongeschoeide Karmelitessen (OCD: Ordo Carmelitarum Discalceatorum) / Monialen van de Ongeschoeide Karmel (naar Teresa van Avila, 1515-1582).Naar boven

Printerversie