Startpagina
Geschiedenis tot 1900
Geschiedenis 1900 - heden
    Mussenbuurt
    Enka
    Crisisjaren
    Vaste Rijnbrug
    Tweede Wereldoorlog
    Slag om Arnhem
    Matser
    Het Dorp
    Dienstverlening
    Buiten de perken
    Gele Rijder
    Multicultureel
    Burgers en Gelredome
    Noord en zuid
    Tien Tienen
    Verantwoording
    Literatuur
Vesting Arnhem
Monumenten binnenstad
Monumenten buitenstad
Kerk, Klooster, Graf
Scholen
Straten en Pleinen
Sonsbeek en Zijpendaal
Architecten
Verdwenen monumenten
Ambacht en Industrie
Verkeer en Vervoer
Kaarten en Plattegronden
Gezichten op Arnhem
Arnhemmers
Bronnen
Thema's
Wandelen en Fietsen
Sitemap

Literatuur

Een selectie

Aalbers, P.G. (1998). Justitiae Sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek. Arnhem: Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers, 1933.

Beek, P.M. (1989). Huis Sonsbeek. Een monument in een monumentaal park. Zwolle: Waanders.

Bekkers, H. & Hommerson, M. (1989). Spiegel van Arnhem: 175 jaar leven en lezen in Arnhem. Arnhem: Arnhemse Courant.

Bemmel, H.C. van, e.a. (1983). Arnhem. Acht Historische Opstellen. Arnhem: Gouda Quint BV.
(Handelseditie van Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, deel 74, 1983)

Bemmel, H. Chr. van (2005). Beeldenstorm in Arnhem. In: Arnhem de Genoeglijkste, 2005, jrg. 25, nr.3 (themanummer ‘Kerken in Arnhem’), pp. 91-99.

Bleekman, B.J.M. (1998). Volkswoningbouw. Een eeuw volkshuisvesting in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Borman, R. (1993). Arnhem onder de grond. Bewoningsgeschiedenis van stad en omgeving. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

De Gelderlander/Arnhemse Courant

Duffhues, T. (1991). Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20ste eeuw. Baarn: Arbor.

Duysters, K. & Reinders-Roosenboom, G. (2006). Twee familieportretten van de Arnhemse familie Knoops. In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 26, nr.4, december 2006, (themanummer ‘Lezen over Gelderland, miniaturen uit Arnhem & Omstreken’), pp. 153-158.

Eijsink, Th. N. (1967). Restauratie en revolutie in Arnhem 1 juli 1787 – 6 mei 1795. Arnhem: Gemeentearchief Arnhem.

Fockema, D., Hogerlinden J.G.A. & Wal, G. van der (1913). Gedenkboek van Arnhem 1813-1913.
Rotterdam: N.V. W.N.J. van Ditmar’s Uitgevers Maatschappij.

Fiege, K. (2001). Twee eeuwen sporten in Arnhem. Arnhem: De Arnhemsche Courant/De Gelderlander.

Fockema Andreae, S.J. (1925). De uitbreiding der stad Arnhem tusschen 1715 en 1878. In: Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel 28, 1925, pp. 139-183.

Frank, C.J.B.P. & Hest, J.H.J. van (2002). Elden. Betuws dorp in Arnhem-Zuid. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Gootjes, E. (2006). Buitenlandse migratie naar Arnhem en omstreken 1914-1980. In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 26, nr. 4, 2006, pp.159-162.

Graswinckel, D.P.M. (1933). Een wandeling door Arnhem in vroegere eeuwen. In: Arnhem Zeven Eeuwen Stad. Officieel gedenkboek. Arnhem: Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande N.V. Boekverkoopers, 1933; pp. 123-185.

Groot, J.R. de & Borman, R.T.A. (1986). Gelderland in beeld. Schilderijen en tekeningen 17de-19de eeuw. Arnhem: Stichting Belangen Gemeentemuseum Arnhem.

Huetink, W.M.M. (1991) Arnhem, Haagje van het oosten. Wensdroom en werkelijkheid. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Iddekinge, P.R.A., e.a. (red). (1982/1983) Ach Lieve Tijd. 750 jaar Arnhem, de Arnhemmers en hun rijke verleden. Arnhem/Zwolle: De Gelderse Boekhandel - Uitgeverij Waanders.

Iddekinge, P.R.A. van (1994). Zwarte avonden in Arnhem 1942-1955. Cultuur buiten de Kultuurkamer. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Iddekinge, P.R.A. van (1981). Arnhem 44/45. Evacuatie Verwoesting Plundering Bevrijding Terugkeer. Arnhem: Gelderse Boekhandel en Gouda Quint.

Janssen, G.B. (1996). Een krans van steenovens. Vijf eeuwen baksteenfabricage rondom Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Janssen, G.B. (1999). Arnhemse molens en hun geschiedenis. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Janssen, G.B. (2000). Van bolwerk tot bunker. Militaire complexen in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Klijn, M. (2003). De stille slag. Joodse Arnhemmers, 1933-1945. Westervoort: Van Gruting.

Knap, W. W.G.Zn. & Vergouwe, G.F.C. (1933). Arnhem 1233-1933. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Arnhems’ stedelijk bestaan. Arnhem: N.V. Drukkerij en Uitgevers-Maatschappij De Vlijt.

Kooi, C.M. (2006). Sonsbeek. Hoe komt het park aan die naam? In: Arnhem de Genoeglijkste, jrg. 26, nr 1, maart 2006, pp. 21-25.

Laar, E. van (1966). Hoop op gerechtigheid. De arbeiders en hun organisaties in Arnhem gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw. Arnhem: Gemeentearchief Arnhem.

Langenhoff, K.F.E. & Seebach, C. (1983). De muzen omsingeld. Musis Sacrum 1847-1983. Arnhem: Gemeentearchief Arnhem.

Lavooij, W. (1990). Twee eeuwen bouwen aan Arnhem. De stedebouwkundige ontwikkeling van de stad. Zutphen: De Walburg Pers.

Lavooij, W. (1990). Gebouwd in Arnhem. Jongere bouwkunst vanaf 1840. Zutphen: De Walburg Pers.

Markus, A. (1907). Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw met geschiedkundige aanteekeningen. Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1975; ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1907.

Meurs, M. van (1998). Arnhemse verhalen en gebeurtenissen van 1940 tot heden. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Meurs, M. van (2002). Arnhemse verhalen en gebeurtenissen – 2. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Meurs, M.H. van e.a. (red.) (2004). Arnhem in de twintigste eeuw. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Monchy, S.J.R. de (1946). Twee ambtsketens. Herinneringen uit mijn burgemeesterstijd. Arnhem: Van Loghem Slaterus.

Pelzers, E., H. van der Ploeg & P. Venhuizen (2008). Arnhemse kopstukken. Oosterbeek: Kontrast.

Potjer, M. (2005). Historische Atlas van Arnhem. Van Schaarsbergen tot Schuytgraaf. Amsterdam: SUN.

Rhoen, R.P.M. (1986). Klarenbeek in de wandeling. Arnhems eerste stadspark 1886-1986. Arnhem: Gemeentearchief Arnhem.

Roelofs, B. (1995). Vernieling en Vernieuwing. De wederopbouw van Arnhem 1945-1964. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Roelofs, B. (2008). Huis der Provincie. Het ‘kasteel’ op de Markt in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Schulte, A.G. (red) (1992). Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 1792-1992. Overal lieten zij hun sporen na. Zutphen: Walburg Pers.

Schulte, A.G. (1994) De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Schulte, A.G. & Schulte-van Wersch, C.J.M. (1999). Monumentaal groen. Kleine cultuurgeschiedenis van de Arnhemse parken. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Schulte, A.B.C. & Schulte, A.G. (2004). De verdwenen stad. Arnhem voor de verwoesting van 1944-1945. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Schulte, A.B.C. (2007). Panorama Arnhem. Stadsgezichten uit de collectie van het Historisch Museum Arnhem. In: Arnhem de Genoeglijkste, maart 2007, jrg. 27, nr. 1, pp. 12-17.

Stenfert Kroese, H.E. & Neijenesch, D. W. (1919). Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
Arnhem: Thieme.

Verhagen, J.G.M. e.a. (red) (2007). Opgegraven verleden van Gelderland. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Vredenberg, J. (2002). Handel, nijverheid en industrie. Bedrijfsgebouwen in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Vredenberg, J. (2004). Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Vredenberg, J. (2005). Heijenoord en Lombok. Van landgoed tot stadsuitbreiding in Arnhem.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Wander, R.H.J. (1997). Kerken. Duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Wentink, H. (1998). Willem Diehl: architect in Arnhem. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.

Wientjes, R.C.M. (1995). Een heerlijkheid in de bocht. Kaartboek van de polder Meinerswijk bij Arnhem. Zwolle: Waanders.

Willems, W.J.H. (1980). Castra Herculis, een Romeins Castellum bij Arnhem. In: Spieghel historiael, 15, 1980. ROB-overdruk nr. 145

Willems, W.J.H., Romans and Batavians. A regional Study in the Dutch Eastern River Area. Proefschrift UVA 1986.

Willemsen, J.Th. W. (1969). De volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925. Arnhem: Gemeentearchief Arnhem.

Www.arneym.nl, webmaster J. de Vries (Arnhem, 2001-heden)Naar boven

Printerversie