Startpagina
Geschiedenis tot 1900
Geschiedenis 1900 - heden
Vesting Arnhem
Monumenten binnenstad
Monumenten buitenstad
Kerk, Klooster, Graf
Scholen
Straten en Pleinen
Sonsbeek en Zijpendaal
Architecten
Verdwenen monumenten
Ambacht en Industrie
    Molens in Arnhem
       Molen De Kroon, Klarendal
       Molens Amsterdamseweg
       Molen 'De Harmonie'
       Molen 'De Verwachting'
       Pelmolen op de stadswal
       Paltrokmolen Westervoortsedijk
       Watermolen De Hes
    Gasfabriek
    Bierbrouwerij De Kroon
    ASM
Verkeer en Vervoer
Kaarten en Plattegronden
Gezichten op Arnhem
Arnhemmers
Bronnen
Thema's
Wandelen en Fietsen
Sitemap
Contact

Watermolen De Hes


Waterkorenmolen De Hes, ca 1890 Naar boven

Eerste vermelding: 15e eeuw
Gebruiksperiode: 15e eeuw - 1917
Ligging: Klingelbeek
Aandrijving: watermolen
Functie: korenmolen

De Slijpbeek, die op het landgoed Mariendaal haar oorsprong heeft, vormde eeuwenlang in het zuidwesten van (het schependom) Arnhem de grens met Oosterbeek (gemeente Renkum). Op de Klingelbeekseweg tussen Arnhem en Oosterbeek staat op de gemeentegrens aan de rechterkant van de weg een vervallen fabrieksgebouw.
Wie links langs het pand loopt, ziet - bij het hek gekomen - even verderop de Slijpbeek stromen. De beek stroomt dus onder het fabrieksgebouw door om aan de andere zijde van de Klingelbeekseweg weer aan de oppervlakte te komen.


Markus schrijft hierover: “Op de grens der gemeente voorbij de suikerfabriek van den Heer van Embden stond eene uitspanning “den Hes”van J. Gerritsen met een shcilderachtige watermolen; de schone waterpartijen bij de prachtige landelijke omgeving trokken veel schilders tot zich. De naam van deze landelijke herberg is ontleend aan de vele “hessekarren” en hare begeleiders, welke met hunne goederen uit Pruisen komende om de stad heen trokken en hier pleisterden.”
Janssen zegt in zijn beschrijving van watermolen De Hes niets over de Hessewagenroute. Hij zegt dat de molen is gebouwd door wapensmeden uit Solingen, Duitsland.


 


Naar boven

100 meter verderop herinnert het kantorencomplex met de naam 'De Hes' van het Businesspark Arnhem aan de vroegere molen.


 


Naar boven

Literatuur

Janssen, G.B. (1999). Arnhemse molens en hun geschiedenis.
Utrecht: Uitgeverij Matrijs. pp. 34-36, 62-65.

Markus, A. (1907). Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw met geschiedkundige aanteekeningen. Arnhem: Gijsbers & Van Loon, 1975; ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1907. pp. 472.


Afbeeldingen uit bovenstaande literatuur, Bibliotheek Arnhem (o.a. Gelderland in Beeld), Gelders Archief (o.a. Topografische Historische Atlas) en Historisch Museum Arnhem.
Foto’s 2005-2008: Stijn en Jan de Vries.


 

Watermolen Hes, 1820Naar boven


Watermolen De Hes, 1874 Aan de Slijpbeek bij de Klingelbeekseweg.Naar bovenNaar boven

Printerversie